fbpx

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van 4Cake. (hierna: “wij” of “ons”). Hierin leggen wij uit wat we met je persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen. Als je vragen hebt over deze verklaring neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je aan het einde van deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waar gebruiken wij ze voor?

Per activiteit is hierna beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel wij die persoonsgegevens gebruiken en welke verwerkingsgrond wij benutten voor de betreffende verwerking. Als je iets bij ons bestelt Bij iedere bestelling die je bij ons doet verwerken wij de volgende persoonsgegevens.
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Bezorgadres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • [Optioneel] factuuradres (straat, huisnummer, postcode en stad)
 • Telefoonnummer
 • [Optioneel] geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres
Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan onze wettelijke administratieverplichtingen. Als je een account aanmaakt Om het bestellen makkelijker te maken kan je er ook voor kiezen om een account aan te maken. Als je een account aanmaakt en de betreffende gegevens invoert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • Geslacht,
 • Voor- en achternaam
 • [Optioneel] geboortedatum
 • Ingevoerde adressen in het adresboek
 • Overzicht van je bestellingen
 • Reviews
 • Je favorieten
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Eventueel winkeltegoed
Wij verwerken deze persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken en om eventuele vragen over je bestelling te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken je favorieten, overzicht bestellingen en reviews om inzicht te krijgen in de voorkeur die je hebt voor onze producten. De verwerkingsgronden die wij gebruiken zijn: het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je hebben gesloten, het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Hiermee kunnen wij de samenstelling van het assortiment aanpassen aan de voorkeuren van onze klanten. Als je rondkijkt op onze website Als je onze website bezoekt en daarop rond kijkt verwerken wij de volgende informatie:
 • Bij benadering je locatie op basis van een deel van je IP-adres
 • Wat je doet op onze website, bijvoorbeeld wat je aanklikt
 • Je type internetbrowser en het type apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken
Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om de website te verbeteren en om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Wanneer wij je onze nieuwsbrief sturen Met onze nieuwsbrief maken we je graag attent op nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen. Als je gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende informatie:
 • E-mailadres
 • Waar je op klikt in de nieuwsbrief.
Wij gebruiken je e-mailadres om de nieuwsbrief aan je te sturen. Dit doen wij uitsluitend als wij daarvoor toestemming van je hebben gekregen. Je kan je op ieder moment afmelden van de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of door in je account je toestemming in te trekken. Wij gebruiken je klikgedrag om vast te stellen voor welke onderdelen van de nieuwsbrief je interesse hebt. Die informatie gebruiken wij voor het samenstellen van ons productaanbod op de site. Wij verwerken je klikgedrag op basis van ons gerechtvaardigd belang om inzicht te krijgen in de productvoorkeuren van onze klanten. Wanneer wij online advertenties aan je tonen. Wij adverteren met onze producten op andere websites en social media-platformen. Als wij dat doen, verwerken wij de volgende gegevens.
 • Je klikgedrag op online advertenties
 • Je IP-adres of advertentie-ID
Als je klikt op een onlineadvertentie voor onze producten (bv. op Facebook) dan leggen wij op onze website vast dat je hebt geklikt op een advertentie en waar de betreffende advertentie getoond werd. Als je akkoord hebt gegeven voor het ontvangen van de e-mailnieuwsbrief dan kunnen wij je op grond van je e-mailadres indelen in een publiek (‘audience’) dat wij aan een social media-platform opgeven om een advertentie aan je te tonen of juist om ervoor te zorgen dat die advertentie niet getoond wordt. Dat doen wij bijvoorbeeld als je interesse hebt getoond in een product op onze website, maar dat je (nog) niet hebt gekocht) of juist als je meerdere keren een specifiek product hebt gekocht. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de cookies die aan de betreffende verwerkingen zijn verbonden. Wanneer je contact zoekt met onze klantenservice We hebben een klantenservice om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een bericht sturen via social media, zoals Facebook en Instagram. We kunnen je efficiënter helpen door jouw gegevens te bewaren. Daarbij verwerken we de volgende persoonsgegevens.
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
Als je een account hebt bij Trusted Shops of je hebt eerder bij een andere webshop toestemming gegeven voor de diensten van Trusted Shops, dan wordt op onze webshop deze toestemming niet nogmaals gevraagd. Voor meer informatie: https://www.trustedshops.nl/juridische-informatie/

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen. Naast de gegevens die zichtbaar zijn in je account leggen wij geen apart gebruikersprofiel van je aan. Wel sturen we je mailings en nieuwsbrieven met op jou afgestemde inhoud. De inhoud wordt bepaald door je aankopen en de interesses die we uit jouw aankoop- en klikgedrag kunnen opmaken.

Bewaartermijnen en locatie

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De bewaartermijn die we aanhouden staan hieronder per verwerking opgenoemd. Bestellen op de website We zijn wettelijk verplicht om je gegevens 7 jaar te bewaren. Bestellen met gebruik van een account We zijn wettelijk verplicht om je gegevens 7 jaar te bewaren. Daarnaast bewaren we je gegevens zolang je account actief is. Na het verwijderen van je account bewaren we je gegevens alleen nog als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Is dat niet het geval, dan worden ze direct verwijderd. De gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de bestelling bewaren we 3 maanden. Browsen op de website We bewaren je bezoekersgegevens 26 maanden. Daarna worden ze definitief verwijderd. Abonnement op de nieuwsbrief We bewaren jouw toestemming om je nieuwsbrieven te mogen sturen 2 jaar. We bewaren jouw verzoek om je abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen ook 2 jaar. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij zolang je als klant actief bij ons bent. Een telefoongesprek kan worden opgenomen voor trainings- en analysedoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren het telefoongesprek gedurende een half jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

4Cake zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Hierbij kun je denken aan bijv. PostNL voor de bezorging van pakketten in Nederland. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@4cake.nl. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je verzoek mededelen welke persoonsgegevens wij van je verwerken of eventueel kunnen verwijderen, afschermen of verbeteren. Indien je een account hebt aangemaakt kun je op elk moment jouw gegevens inzien en wijzigen via de pagina “Mijn Account” op https://www.4cake.nl/mijn-account/ Wil je jouw gegevens verwijderen of uit ons systeem kopiëren? In dat geval kan je contact met ons opnemen via de contactpagina en dan maken wij dit voor jou in orde voor zover dit wettelijk toegestaan is!

Klachtenprocedures

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kun je contact opnemen met info@4cake.nl Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij je naar hun website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Contactgegevens

4Cake Zeilmakerstraat 9 8601 WT Sneek Telefoonnummer:  +31 (0)6 55 98 37 95 E-mailadres: info@4cake.nl   De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 januari 2019.